All posts for the month August, 2012

Wyprowadzanie magnetyzmu z elektrostatyki i teorii względności

Wyobraź sobie świat, w którym w ogóle nie było magnetyzmu – tylko siły elektrostatyczne. Okazuje się, że dodając do tego świata prawa specjalnej teorii względności Einsteina i patrząc na wpływ, jaki szczególna teoria względności wywiera na ruchome ładunki, pojawiają się prawa magnetyzmu – po prostu łącząc ze sobą elektrostatykę i teorię względności. Innymi słowy, poruszające […]

Share

Deriving magnetism from electrostatics and relativity

Imagine a world where there was no magnetism at all — just electrostatic forces. It turns out that by adding Einstein’s laws of special relativity to that world, and looking at the effects that special relativity has on moving charges, the laws of magnetism appear — just by mashing electrostatics and relativity together. In other […]

Share